zondag 3 december 2017

Beste biljar(ts)ters,

We zijn ondertussen aan het einde gekomen van de eerste helft van de landscompetitie, het is de bedoeling dat iedere teamleider goed de speelvolgorde van zijn team nakijkt en correct speelt in de tweede helft. Natuurlijk geldt dit ook voor de spelers zelf, kijk goed wat het nieuwe moyenne en de (eventuele nieuwe) partijlengte is.

Verder bedank ik ook iedereen die mij heeft gefeliciteerd met mijn benoeming tot Bondsridder van de KNBB.

Ik hoop dat de 2e helft van de competitie spannend zal verlopen en dat we sportieve kampioenen krijgen.
Mede namens de overige bestuursleden van ons district wens ik een ieder prettige feestdagen en een voorspoedig 2018

Groetjes,

Harrie Rouschen, voorzitter.