donderdag 02 april 2020

Bestuur KNBB District Zuid-Limburg, 2 april

Alle leden van de KNBB, waarvan een e-mailadres bekend is, hebben vandaag bericht ontvangen van de KNBB met daarin uitgebreide informatie over besluiten, regelingen en diverse initiatieven. Mocht u dit nog niet gelezen hebben dan het advies om dit alsnog te doen.

Wat betekent dit allemaal voor ons district? In de overlegrondes voorafgaand aan diverse besluiten van de KNBB heeft ons district van begin af aan het standpunt verspreid dat de diverse competities geen vervolg meer konden hebben, ook als de horeca nog geopend was of als deze weer geopend wordt. Dit omdat we met zijn allen wel wat anders aan het hoofd hebben maar zeer zeker ook om te voorkomen dat biljarters zich “gedwongen” voelen om hun team dan niet in de steek te laten. De impact van deze crisis is voor iedereen aanwezig en voelbaar maar iedereen gaat er anders mee om en moet ook deze vrijheid hebben. Dit wat betreft het standpunt van het districtsbestuur in deze.

Het districtsbestuur heeft besloten om voor het seizoen 2019/2020 geen kampioenen uit te roepen, buiten het feit dat zij dit niet als gepast ervaart is het in diverse klassen ook niet mogelijk. En daar er geen vervolgwedstrijden meer zijn heeft het ook weinig zin. We kunnen ons beter richten op het gezond worden/blijven en op een nieuwe start in het nieuwe seizoen. Wat dit betekent voor welk moment bepalend is waarop de herziening van de moyennes voor het nieuwe seizoen plaatsvindt is nog niet duidelijk, dit zal in nationaal overleg met alle wedstrijdleiders nog besloten worden.

Hoe nu verder? We hebben besloten dat zodra de mogelijkheid zich voordoet en de situatie als “veilig” wordt gezien we binnen een week een bijeenkomst met alle verenigingen zullen organiseren waarin we samen bespreken en besluiten hoe de mogelijke invulling zal zijn voor de tijd hierna. Mocht dit moment ergens in mei vallen dan kan er nog bekeken worden om in de zomerperiode de bandstootcompetitie alsnog doorgang te laten vinden (met de teams die dit willen). Zou de bandstootcompetitie ook niet plaatsvinden of niet met alle teams zal het al betaalde inschrijfgeld worden verrekend met de contributie van het seizoen 2020/2021.

Maar dit zijn allemaal zaken voor later, nu moeten we met zijn allen zorgen om zo gezond mogelijk te blijven en deze tijd zo goed mogelijk door te komen. Let hierbij ook eens op teamgenoten, leden van de vereniging en anderen die nu wellicht alleen thuis zitten en wel een gesprekje kunnen gebruiken.

Bestuur KNBB District Zuid-Limburg