zondag 14 november 2021

Beste secretaris/biljarter,

Op 12 november heeft de overheid nieuwe coronamaatregelen aangekondigd die zaterdag 13 november zijn ingegaan, o.a. inhoudende dat de horeca om 20.00 uur en gemeenschapshuizen/wijkgebouwen om 18.00 uur moeten sluiten. Deze situatie zal (voorlopig) gelden tot 4 december, drie weken dus. Naar aanleiding hiervan heeft het districtsbestuur besloten om de competities, die georganiseerd worden door het district Zuid-Limburg, ingaande maandag 15 november voor een periode van 3 weken te pauzeren. Omdat we een positieve kijk op de toekomst willen houden zal het speelschema al in de komende week worden aangepast voor een herstart op maandag 6 december.

Betreffende de persoonlijke kampioenschappen is besloten dat deze alsnog doorgaan op districtsniveau. De gewestelijke finales die onder verantwoordelijkheid vallen van de gewestelijk wedstrijdleider (Loek van den Hoogen) zijn momenteel nog onderwerp van beraad omdat hier meerdere districten bij betrokken zijn. De stand van zaken is op dit moment dat 3 van de 4 districten al groen licht hebben gegeven voor het doorgaan van de gewestelijke finales. Gevolg van de nu geldende regels is natuurlijk wel dat de vrijdagwedstrijden niet in de avond maar net als op zaterdag en zondag in de middag worden gespeeld. De deelnemers hieraan krijgen z.s.m. bericht over de genomen besluiten en/of aanpassingen.

Mochten zich nieuwe ontwikkelingen voordoen dan hoort u dit z.s.m. van ons.

Maar het allerbelangrijkste: Blijf gezond, let op elkaar en houdt rekening met anderen !!!!

Met vriendelijke groet,

Bestuur KNBB district Zuid-Limburg