dinsdag 13 october 2020

Geachte biljarter,

 

Vanavond (13 oktober) heeft het kabinet aanvullende maatregelen bekend gemaakt om het aantal besmettingen met Covid-19 af te vlakken.

Het belangrijkste doel van deze maatregelen is het aantal reisbewegingen en sociale contacten te verminderen. Hiervoor zijn een aantal maatregelen getroffen die onze biljartsport raken. Vanaf morgenavond (14 oktober) 22.00 uur moet de Horeca haar deuren sluiten en zijn teamsporten verboden.

Competities dienen te worden stilgelegd. Individuele sport op anderhalve meter afstand is toegestaan voor groepen van maximaal personen. Er is geen termijn voor deze maatregelen vastgesteld, in de weken tot 27 oktober wordt bekeken of en hoelang deze maatregelen zullen aanhouden, maar we moeten uitgaan van een termijn van vier weken.

 

Lees hier meer……

 

donderdag 02 april 2020

Bestuur KNBB District Zuid-Limburg, 2 april

Alle leden van de KNBB, waarvan een e-mailadres bekend is, hebben vandaag bericht ontvangen van de KNBB met daarin uitgebreide informatie over besluiten, regelingen en diverse initiatieven. Mocht u dit nog niet gelezen hebben dan het advies om dit alsnog te doen.

Wat betekent dit allemaal voor ons district? In de overlegrondes voorafgaand aan diverse besluiten van de KNBB heeft ons district van begin af aan het standpunt verspreid dat de diverse competities geen vervolg meer konden hebben, ook als de horeca nog geopend was of als deze weer geopend wordt. Dit omdat we met zijn allen wel wat anders aan het hoofd hebben maar zeer zeker ook om te voorkomen dat biljarters zich “gedwongen” voelen om hun team dan niet in de steek te laten. De impact van deze crisis is voor iedereen aanwezig en voelbaar maar iedereen gaat er anders mee om en moet ook deze vrijheid hebben. Dit wat betreft het standpunt van het districtsbestuur in deze.

Het districtsbestuur heeft besloten om voor het seizoen 2019/2020 geen kampioenen uit te roepen, buiten het feit dat zij dit niet als gepast ervaart is het in diverse klassen ook niet mogelijk. En daar er geen vervolgwedstrijden meer zijn heeft het ook weinig zin. We kunnen ons beter richten op het gezond worden/blijven en op een nieuwe start in het nieuwe seizoen. Wat dit betekent voor welk moment bepalend is waarop de herziening van de moyennes voor het nieuwe seizoen plaatsvindt is nog niet duidelijk, dit zal in nationaal overleg met alle wedstrijdleiders nog besloten worden.

Hoe nu verder? We hebben besloten dat zodra de mogelijkheid zich voordoet en de situatie als “veilig” wordt gezien we binnen een week een bijeenkomst met alle verenigingen zullen organiseren waarin we samen bespreken en besluiten hoe de mogelijke invulling zal zijn voor de tijd hierna. Mocht dit moment ergens in mei vallen dan kan er nog bekeken worden om in de zomerperiode de bandstootcompetitie alsnog doorgang te laten vinden (met de teams die dit willen). Zou de bandstootcompetitie ook niet plaatsvinden of niet met alle teams zal het al betaalde inschrijfgeld worden verrekend met de contributie van het seizoen 2020/2021.

Maar dit zijn allemaal zaken voor later, nu moeten we met zijn allen zorgen om zo gezond mogelijk te blijven en deze tijd zo goed mogelijk door te komen. Let hierbij ook eens op teamgenoten, leden van de vereniging en anderen die nu wellicht alleen thuis zitten en wel een gesprekje kunnen gebruiken.

Bestuur KNBB District Zuid-Limburg

woensdag 11 maart 2020

Geachte secretarissen / teamleider,
geachte leden,

Het hoofdbestuur van de KNBB heeft vanavond besloten om alle wedstrijden die onder auspiciën van de KNBB georganiseerd worden voor minimaal 7 dagen (18 maart) op te schorten. Dit om verspreiding van het Coronavirus verder tegen te gaan. Er is gekozen om dit nationaal te doen en niet alleen voor Noord-Brabant om duidelijkheid te scheppen voor alle biljarters. Het bestuur van het district Zuid-Limburg ziet zich genoodzaakt dit besluit te volgen en uit te voeren. Dus vanaf donderdag 12 maart tot en met woensdag 18 maart zullen er geen wedstrijden plaatsvinden. Voor alle wedstrijden die hierdoor niet kunnen plaatsvinden zullen nieuwe data worden vastgesteld zodra bekend wordt of er wel of niet een langere periode niet gespeeld kan worden. Voor meer informatie verwijs ik naar de site van de KNBB  https://www.knbb.nl/nieuws/alle-wedstrijden-competities-toernooien-onder-auspici%C3%ABn-knbb-stilgelegd

U wordt verzocht dit besluit met spoed door te geven aan uw (team)leden.
Wij zullen iedereen zoveel mogelijk op de hoogte houden.

Namens bestuur KNBB District Zuid-Limburg

Loek van den Hoogen, waarnemend secretaris

 

maandag 18 maart 2019

Beste biljartvrienden,

Het district is op zoek naar een nieuwe secretaris.
U kunt zich aanmelden bij de waarnemend secretaris de heer Loek van den Hoogen.

Met vriendelijke groeten,

Het Bestuur.

zondag 18 november 2018

Theo van de Ven wint PK Bandstoten klein Extraklasse 2018-2019

Beste Theo,

gefeliciteerd met je nieuwe titel als kampioen in de extraklasse Bandstoten. Het bestuur hoopt op nog meer titels in de toekomst 🙂

 

zondag 3 december 2017

Beste biljar(ts)ters,

We zijn ondertussen aan het einde gekomen van de eerste helft van de landscompetitie, het is de bedoeling dat iedere teamleider goed de speelvolgorde van zijn team nakijkt en correct speelt in de tweede helft. Natuurlijk geldt dit ook voor de spelers zelf, kijk goed wat het nieuwe moyenne en de (eventuele nieuwe) partijlengte is.

Verder bedank ik ook iedereen die mij heeft gefeliciteerd met mijn benoeming tot Bondsridder van de KNBB.

Ik hoop dat de 2e helft van de competitie spannend zal verlopen en dat we sportieve kampioenen krijgen.
Mede namens de overige bestuursleden van ons district wens ik een ieder prettige feestdagen en een voorspoedig 2018

Groetjes,

Harrie Rouschen, voorzitter.

zaterdag 10 juni 2017

Harrie Rouschen word bondsridder:

Beste leden
Op 10 juni 2017 tijdens de ALV van de KNBB te Maarn heeft onze voorzitter de heer Harrie Rouschen het speldje uitgereikt gekregen als Erelid van de KNBB voor zijn 50 jarige inzet voor de biljartsport.

Beste Harrie namens het bestuur van Zuid Limburg, van harte gefeliciteerd.

Dinsdag 21 maart 2017

Hier een nieuw woord van de voorzitter:

Ik heb voor enkele maanden één woord als voorzitter geschreven. Ik ben niet snel om  de pen in handen te nemen, maar eindelijk is het toch weer van gekomen. We zijn al weer in de derde maand van het nieuwe jaar aanbeland. De landscompetitie nadert weer het einde. Over twee weken zijn de poule winnaars en de Districts kampioenen weer bekend over het seizoen 2016/2017 Daarna gaan onze kampioenen ons vertegenwoordigen inde Gewestelijke finales. Er zijn goede resultaten geboekt met soms verassende uitslagen. Het seizoen is niet van een gemakkelijk en weer soms moeilijk geweest, om lokalen en verenigingen te vinden voor het organiseren van de PK-finales. Het pleit voor onze PK-leider dat het hem ook dit jaar weer is gelukt om alle finales onder te brengen. We zullen in elk geval er met zijn allen de schouders onder moeten zetten om ook de komende jaren de Districts finales te kunnen organiseren. Vanaf de eerste week van april beginnen we weer met de bandstoot competitie , die is ingedeeld in tien poules. Ik wens tot nu toe alle verenigingen die nog finales moeten spelen heel veel succes toe.

Met vriendelijke groeten,
Voorzitter, Harrie Rouschen