privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 29 juni 2022

Dit Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van Uw informatie wanneer U de Dienst gebruikt en informeert U over Uw privacyrechten en hoe de wet U beschermt.

Wij gebruiken Uw Persoonsgegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door de Dienst te gebruiken, gaat U akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Dit Privacybeleid is opgesteld met behulp van de Privacy Policy Generator.


Interpretatie en Definities
Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben de betekenis die onder de volgende voorwaarden is gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van dit Privacybeleid:

Account betekent een unieke account die voor U is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Dienst of delen van onze Dienst.

Bedrijf (in deze Overeenkomst aangeduid als “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze”) verwijst naar KNBBZUIDLIMBURG.

Cookies zijn kleine bestanden die door een website op Uw computer, mobiele apparaat of een ander apparaat worden geplaatst, met daarin de gegevens van Uw browsegeschiedenis op die website, naast de vele andere toepassingen.

Land verwijst naar: Nederland

Apparaat betekent elk apparaat dat toegang kan krijgen tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

Persoonsgegevens is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar individu.

Dienst verwijst naar de Website.

Dienstverlener verwijst naar elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de Onderneming verwerkt. Het verwijst naar derde bedrijven of personen die door het Bedrijf in dienst worden genomen om de Service te faciliteren, om de Service namens het Bedrijf te verlenen, om diensten met betrekking tot de Service uit te voeren of om het Bedrijf te helpen bij het analyseren van hoe de Service wordt gebruikt.

Gebruiksgegevens verwijst naar gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service, hetzij vanuit de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

Website verwijst naar KNBBZUIDLIMBURG, toegankelijk via https://knbbzuidlimburg.com

U betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, of het bedrijf, of andere juridische entiteit namens welke een dergelijke persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, zoals van toepassing.

Het Verzamelen en Gebruiken van Uw Persoonlijke Gegevens
Soorten verzamelde gegevens
Persoonlijke Gegevens

Tijdens het gebruik van onze service kunnen wij u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld wanneer U de Dienst gebruikt.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van Uw Apparaat (bijv. IP-adres), het type browser, browserversie, de pagina’s van onze Service die U bezoekt, de tijd en datum van Uw bezoek, de tijd die U op die pagina’s doorbrengt, unieke apparaat-identificaties en andere diagnostische gegevens.

Wanneer U toegang verkrijgt tot de Dienst door of via een mobiel apparaat, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat U gebruikt, de unieke ID van Uw mobiele apparaat, het IP-adres van Uw mobiele apparaat, Uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat U gebruikt, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

Wij kunnen ook informatie verzamelen die Uw browser verzendt wanneer U onze Dienst bezoekt of wanneer U de Dienst opent met of via een mobiel apparaat.
Traceertechnologieën en Cookies

Wij gebruiken Cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze Service te volgen en bepaalde informatie op te slaan. Trackingtechnologieën die wij gebruiken zijn beacons, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Service te verbeteren en te analyseren. De technologieën die Wij gebruiken kunnen omvatten:

Cookies of Browser Cookies. Een cookie is een klein bestand dat op Uw Apparaat wordt geplaatst. U kunt Uw browser instrueren om alle Cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een Cookie wordt verzonden. Als U echter geen Cookies accepteert, kunt U sommige delen van onze Dienst mogelijk niet gebruiken. Tenzij U Uw browser zo hebt ingesteld dat deze Cookies weigert, kan onze Dienst gebruik maken van Cookies.
Flash Cookies. Bepaalde functies van onze Dienst kunnen gebruik maken van lokaal opgeslagen objecten (of Flash Cookies) om informatie te verzamelen en op te slaan over Uw voorkeuren of Uw activiteit op onze Dienst. Flash Cookies worden niet beheerd door dezelfde browserinstellingen als die gebruikt worden voor Browser Cookies. Voor meer informatie over hoe U Flash Cookies kunt verwijderen, leest U “Waar kan ik de instellingen wijzigen voor het uitschakelen of verwijderen van lokaal gedeelde objecten?” beschikbaar op https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
Webbakens. Bepaalde secties van onze Service en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als webbakens (ook wel clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd) die het Bedrijf bijvoorbeeld in staat stellen om gebruikers te tellen die deze pagina’s hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaalde sectie en het verifiëren van systeem- en serverintegriteit).

Cookies kunnen “Persistent” of “Session” Cookies zijn. Persistente cookies blijven op Uw computer of mobiele apparaat wanneer U offline gaat, terwijl Sessiecookies worden verwijderd zodra U Uw webbrowser sluit. Meer informatie over cookies vindt U in het artikel op de website Privacybeleid.

Wij gebruiken zowel Sessie- als Persistente Cookies voor de hieronder uiteengezette doeleinden:

Noodzakelijke / essentiële cookies

Type: Sessiecookies

Beheerd door: Ons

Doel: Deze Cookies zijn essentieel om U te voorzien van diensten die beschikbaar zijn via de Website en om U in staat te stellen sommige van haar functies te gebruiken. Ze helpen om gebruikers te verifiëren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze Cookies kunnen de diensten waar U om heeft gevraagd niet worden geleverd, en Wij gebruiken deze Cookies alleen om U van deze diensten te voorzien.

Cookies Beleid / Kennisgeving Acceptatie Cookies

Type: Persistente Cookies

Beheerd door: Ons

Doel: Deze Cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de Website hebben geaccepteerd.

Functionaliteit Cookies

Type: Permanente Cookies

Beheerd door: Us

Doel: Deze Cookies stellen ons in staat om keuzes te onthouden die U maakt wanneer U de Website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze Cookies is om U een meer persoonlijke ervaring te bieden en om te voorkomen dat U telkens wanneer U de Website gebruikt opnieuw uw voorkeuren moet invoeren.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies, verwijzen wij U naar ons Cookiesbeleid of de sectie Cookies van ons Privacybeleid.
Gebruik van Uw Persoonsgegevens

De Onderneming kan Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

Om onze Service te leveren en te onderhouden, inclusief om het gebruik van onze Service te monitoren.

Om Uw Account te beheren: om Uw registratie als gebruiker van de Service te beheren. De Persoonsgegevens die U verstrekt kunnen U toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Service die voor U als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.

Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, artikelen of diensten die U heeft gekocht of van elk ander contract met Ons via de Service.

Om contact met U op te nemen: Om contact met U op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, SMS, of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals de push-notificaties van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve mededelingen met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, inclusief de beveiligingsupdates, wanneer dit noodzakelijk of redelijk is voor de uitvoering ervan.

Om U te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de goederen, diensten en evenementen die U reeds hebt gekocht of waarover U reeds informatie hebt ingewonnen, tenzij U ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.

Om uw verzoeken te beheren: Om Uw verzoeken aan Ons bij te wonen en te beheren.

Voor zakelijke overdrachten: Wij kunnen Uw informatie gebruiken om een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of al Onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als going concern of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, waarbij Persoonlijke Gegevens die door Ons over onze Servicegebruikers worden bijgehouden tot de overgedragen activa behoren.

Voor andere doeleinden: Wij kunnen Uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en om onze Service, producten, diensten, marketing en uw ervaring te evalueren en te verbeteren.

Wij kunnen Uw persoonlijke informatie in de volgende situaties delen:

Met Dienstverleners: Wij kunnen Uw persoonlijke informatie delen met Dienstverleners om het gebruik van onze Dienst te monitoren en te analyseren, om contact met U op te nemen.
Voor bedrijfsoverdrachten: We kunnen Uw persoonlijke informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering, of overname van al of een deel van onze activiteiten aan een ander bedrijf.
Met filialen: Wij kunnen Uw informatie delen met Onze filialen, in welk geval wij van die filialen zullen eisen dat zij dit Privacybeleid respecteren. Filialen omvatten Onze moedermaatschappij en alle andere dochterondernemingen, joint venture partners of andere bedrijven waarover Wij zeggenschap hebben of die onder gemeenschappelijke zeggenschap met Ons staan.
Met zakelijke partners: Wij kunnen Uw informatie delen met Onze zakelijke partners om U bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
Met andere gebruikers: wanneer U persoonlijke informatie deelt of op een andere manier in de openbare ruimtes met andere gebruikers interageert, kan dergelijke informatie door alle gebruikers bekeken worden en publiekelijk naar buiten verspreid worden.
Met Uw toestemming: Wij kunnen Uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden openbaar maken met Uw toestemming.

Bewaring van Uw Persoonsgegevens

De Onderneming bewaart Uw Persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn uiteengezet. Wij zullen Uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld indien wij verplicht zijn Uw gegevens te bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleidsregels af te dwingen.

De Onderneming zal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden doorgaans voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van Onze Service te verbeteren, of wanneer Wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens langer te bewaren.
Overdracht van uw Persoonsgegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de bedrijfsvestigingen van het Bedrijf en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgebracht naar – en onderhouden op – computers die zich bevinden buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsgebied waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw rechtsgebied.

Uw instemming met dit Privacybeleid gevolgd door Uw verstrekking van dergelijke informatie vertegenwoordigt Uw instemming met die overdracht.

The Company zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat Uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van Uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er afdoende controles zijn ingesteld inclusief de beveiliging van Uw gegevens en andere persoonlijke informatie.
Openbaarmaking van Uw Persoonsgegevens
Zakelijke Transacties

Als de Onderneming betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen Uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen U hiervan op de hoogte stellen voordat Uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onder een ander Privacybeleid komen te vallen.
Rechtshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan de Onderneming verplicht zijn om Uw Persoonsgegevens bekend te maken indien zij daartoe wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).
Andere wettelijke vereisten

Het Bedrijf kan Uw Persoonsgegevens openbaar maken in de oprechte overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

Te voldoen aan een wettelijke verplichting
De rechten of het eigendom van de Onderneming te beschermen en te verdedigen
Mogelijke overtredingen in verband met de Service te voorkomen of te onderzoeken
De persoonlijke veiligheid van Gebruikers van de Service of het publiek te beschermen
Te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van Uw Persoonsgegevens

De beveiliging van Uw Persoonsgegevens is belangrijk voor Ons, maar onthoud dat geen enkele methode van transmissie over het Internet, of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel Wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om Uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen Wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.
Privacy van kinderen

Onze Service is niet gericht op personen jonger dan 13 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen onder de leeftijd van 13. Als U een ouder of voogd bent en U weet dat Uw kind Ons Persoonlijke Gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met Ons op. Als Wij er achter komen dat Wij Persoonsgegevens hebben verzameld van iemand die jonger is dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, dan ondernemen Wij stappen om die informatie van Onze servers te verwijderen.

Als wij ons moeten baseren op toestemming als rechtsgrondslag voor het verwerken van Uw gegevens en Uw land vereist toestemming van een ouder, dan kunnen Wij de toestemming van Uw ouder nodig hebben voordat Wij die gegevens verzamelen en gebruiken.
Koppelingen naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet door Ons worden beheerd. Als U op een link van een derde partij klikt, wordt U naar de site van die derde partij geleid. Wij raden U ten sterkste aan om het Privacybeleid van elke site die U bezoekt te lezen.

Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.
Wijzigingen in dit Privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen U dit laten weten via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op Onze Service, voordat de wijziging van kracht wordt en de “Laatst bijgewerkt”-datum bovenaan dit Privacybeleid bij te werken.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid worden van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.
Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen

Per e-mail: mail@knbbzuidlimburg.com

Door deze pagina op onze website te bezoeken: https://knbbzuidlimbrug.com/contact