27 januari 2022

Heropening sport en competities: alle info op een rij

Interpretatie versoepelingen ingaande op 26 januari, aanbevelingen aan locaties en teams, plus overzicht regels

25 januari 2022

Het bondsbestuur KNBB heeft naar aanleiding van de persconferentie van 25 januari in nauw overleg met haar afdelingen (Carambole, Driebanden, Pool en Snooker) besloten om competities op te starten. Zij doet daarbij een oproep aan haar leden, teamleiders, verenigingen en zaalhouders om de mogelijkheden die nu geboden worden maximaal te benutten en zoveel als mogelijk te spelen.

Per sectie volgen in de komende dagen nog aanvullende bepalingen voor de betreffende competities maar de gezamenlijke insteek is spelen waar dat kan.

Interpretatie versoepelingen ingaande op 26 januari
– Sportbeoefening, wedstrijden en teamcompetities zijn toegestaan. Biljarten, driebanden snooker en pool zijn erkende sporten en zijn dus toegestaan.
– Locaties (inclusief horeca-gelegenheden waarbinnen de hoofdactiviteit een of meerdere sporten als biljart, snooker en/of pool behelst) mogen open ook na 22.00 uur mits na 22.00 uur de horecafunctie stopt.

Aanbevelingen aan locaties en teams
– Alle competities van de KNBB vallen onder sport, dus benoem het ook zo
– Houd u aan de geldende maatregelen
– Bepaal in overleg met teams of de teamwedstrijd eerder van start kan
– Bepaal in overleg of voor de competitie van meerdere biljart-, snooker- of pooltafels gebruikgemaakt kan worden
– Als een ondernemer bereid is om na 22.00 uur open te blijven voor het uitspelen van de wedstrijd, bied dan als team aan om mee te helpen met opruimen. Zeker nu er na 22.00 uur geen horecafunctie is van belang om bij te dragen.
– Heeft een locatie nog geen SBI code 93119 overige sportaccommodatie of SBI code 93144 Bowlen, kegelen, biljarten, regel dit dan eenvoudig bij de KVK. Het is geen vereiste voor opening maar het draagt wel bij. Deze SBI code kan naast uw bestaande code gehanteerd worden.
– Kan een wedstrijd niet op de vooraf bepaalde dag probeer dan in overleg een andere datum of moment te vinden of een partij bijvoorbeeld over twee dagen te verspreiden. Kortom probeer middels creativiteit toch zoveel als mogelijk te spelen.

Problemen
Als een lokaliteit, ondanks de versoepelingen toch geconfronteerd wordt met een controle en daaruit komt naar voren dat de lokaliteit voor sport niet open mag, meldt dit dan zsm aan de KNBB via info@knbb.nl. De KNBB gaat dan samen met de lokaalhouder in gesprek met de gemeente.

De volgende regels gelden:

–     Op binnensportlocaties dus ook pool- , snooker- en biljartlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder.
–    Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs.
–     Sportkantines zijn geopend tot 22.00 uur.
–     Kleedkamers, toiletten en douches zijn open.
–     Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand voor personen vanaf 18 jaar niet verplicht. Na het sporten is 1,5 meter afstand houden wel verplicht.
–     Houd u aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
–     Mondkapjes zijn verplicht voor sporters vanaf 13 jaar op binnensportlocaties, behalve tijdens het sporten. Er kan zonder mondkapje gebiljart worden.
–     Mondkapjes zijn verplicht voor publiek dat zich door binnensportlocaties verplaatst.
–     Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor sporters van 18 jaar en ouder op binnensportlocaties zoals: sportscholen, sportzalen en zwembaden. Bij lessen, trainingen, recreatief sporten en bij wedstrijden.
–     Coronatoegangsbewijs is ook verplicht voor publiek bij amateursport binnen vanaf 18 jaar.
–     Een coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie. Dit betekent dat zowel betaalde als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie.
–     Tussen 05.00 uur en 22.00 uur mag er publiek aanwezig zijn bij amateursport (wedstrijden en trainingen), professionele sportwedstrijden en topcompetities. Het publiek houdt zich aan de volgende regels:
– Zij laten een coronatoegangsbewijs zien bij binnenkomst bij amateursport: alleen binnen en alleen voor mensen van 18 jaar en ouder.
– Het publiek heeft een vaste plek op 1,5 meter afstand van elkaar.
– Mondkapje verplicht bij verplaatsing binnen.
– Als het publiek een vaste zitplaats heeft, mag een locatie zoveel plaatsen benutten als kan met de 1,5-meter-regel. En binnen maximaal 1.250 bezoekers hebben.

https://www.knbb.nl/nieuws/heropening-sport-en-competities-alle-info-op-een-rij